Aflevering 321 Feministische kunst: avant-garde stroming 20e eeuw

Foto: Susan Hol, 2019.

De oprichters van de Stichting Vrouwen in de Beeldend Kunst (SVBK) hadden de hoop om via beeldende kunst de wereld te verbeteren, en dan vooral de positie van de vrouw. Er was een geloof in de kracht en de macht van de verbeelding, wat voor die jaren zeventig van de vorige eeuw zo kenmerkend is, aldus Ingelies Vermeulen (2006, p.170, zie ook aflevering 320).

Bij dat geloof in de kracht en de macht van de verbeelding past heel goed het visionaire karakter van de beeldende kunst en precies dat kan verklaren waarom juist kunstenaressen en vrouwelijke kunsthistorici zich organiseerden (zie ook aflevering 320). De tentoonstelling Feministische Kunst Internationaal was een eerste grote kans van de SVBK om het werk van vrouwelijke kunstenaars zichtbaar te maken. Bovendien kon de tentoonstelling leiden tot een grotere emancipatie van vrouwelijke kunstenaars. (2006, p.170-171)

De opkomst van de vrouwenbeweging en de bewustzijnsverandering die daardoor op grote schaal plaatsvond, zorgden ervoor dat op veel plaatsen tegelijkertijd nieuwe feministische kunstvormen ontstonden. De SVBK-vrouwen wilden dit proces signaleren én een overzicht bieden van de meest karakteristieke uitingen van die feministische kunstvormen. Er moest discussie komen over vrouwen en kunst, de plek van de kunstenares in de kunsten, en de betekenis van de beeldende kunst als communicatiemiddel binnen en buiten de vrouwenbeweging. (Marlite Halbertsma (in dit feuilleton al menigmaal aan bod geweest, te beginnen bij aflevering 96), in: 2006, p.171.)

‘In het verlangen om de scheidslijn tussen kunst en niet-kunst te verkleinen, kunst deel te laten uitmaken van het alledaagse leven en het grote publiek te willen aanspreken, vertoont de opzet van de tentoonstelling overeenkomsten met andere avant-garde stromingen van de twintigste eeuw.’ (Riet van der Linden, in: 2006, p.171)

Binnen de SVBK werd veel gediscussieerd over de opbouw en visie van de tentoonstelling. Een andere grote vraag was welke kunstenaars (v) er te zien zouden moeten zijn. Een aantal belangrijke feministische items, zoals abortus, verkrachting en gelijke lonen, werden als eerste belangrijke tentoonstellingsonderwerpen overwogen. Uiteindelijk, na overleg met buitenlandse vrouwenorganisaties, tijdschriften en vrouwenhuizen, concludeerde de SVBK-vrouwen dat het feministisch bewustwordingsproces de nadruk moest krijgen.

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk. Inhoudsopgave Feuilleton Abramović, met links per aflevering.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s