Hoezo filosoof?

Heel erg enorm belangrijk is voor mij de filosofie. Naast werk, gezin en sport kreeg ik het, na jaren studeren aan de Universiteit Utrecht, stoppen, doorgaan, stoppen en toch weer doorgaan, voor elkaar om doctorandus in de filosofisch analytische esthetica te worden. In die jaren heb ik me ook aangesloten bij het Nederlands Genootschap voor Esthetica. Ik volg de seminars en conferenties van de NGE en verleen af en toe hand- en spandiensten, zoals het schrijven van dit verslag. Verder werk ik langzaam maar gestaag aan mijn promotieonderzoek naar de rol van vrouwen in de hedendaagse kunst. In de filosofie zoals ik die bedrijf komen taal en beeld samen.

De tekening is gemaakt door Judith Meinders als omslag bij mijn afstudeerscriptie ‘Een berg fietswielen in de hoek van een museumzaal’.

© Susan Hol