Aflevering 188 Wie is de ‘echte’ ik?

Faith Ringgold, Mrs. Jones and Family, 1973. From Family of Woman Mask Series. Sewn fabric and embroidery. Collection of the artist. © Faith Ringgold. Gevonden op: https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/dinner_party/womens_work.

Waar Marieken Verheyen een schijnontwikkeling zichtbaar maakt (zie aflevering 187), komen Annette Messager en Martha Wilson ‘in verzet tegen deze clichébeelden van de ‘mooie’ vrouw’ (Liesbeth Brandt Corstius, feministische kunst internationaal, 1978, p.37).

Annette Messager (1943), Frans beeldend kunstenaar, beschilderde met zwarte inkt een foto van een gaaf vrouwengezicht: ‘lelijke lijnen, die de jaloezie achtergelaten heeft’, aldus Brandt Corstius. Messager heeft veel meer werk gemaakt waarbij ze de sociale mythe van de vrouw aan de kaak stelt.

Martha Wilson (1947) toont net als Marieken Verheyen haar eigen gezicht, maar dan in twee foto’s naast elkaar met rechts een zo lelijk mogelijk onopgemaakt gezicht en links een zo mooi mogelijk opgemaakt gezicht. Het werk is getiteld I Make Up the Image of My Perfection/ I Make Up the Image of My Deformity (mei 1974).

Wilson ervaarde dat kunst maken een proces van identiteitsvorming is. Ze merkte dat ze een nieuw zelf kon genereren uit dat wat overbleef na het verwijderen van de ideeën van haar vriend, haar leraren en haar ouders. (From the center, feminist essays on women’s art, 1976, p.106).

Het masker van de make-up werd ontrafeld en afgegooid. De ‘maatschappelijke en commerciële druk om zich mooi te maken’ (Brandt Corstius, 1978, p.37) kreeg de middelvinger en de beha ging in de fik. Wat overigens heeft geleid tot de zogenaamde ‘natuurlijke’ cosmetica en ‘soft look’ beha’s. Ja, laat dat maar aan de commercie over.

Opvallend veel kunstenaars (v) hebben zich beziggehouden met het thema masker. Brandt Corstius noemt Renate Eisenegger, Maria Lassnig, Verita Monselles, Gina Pane, Yvonne Rainer, Ulrike Rosenbach, Liedie Veldhuizen, Betsy Damon, Doris Volling, Rebecca Horn, Joan Jonas, Faith Ringold, Marjoke Kuipers, Nancy Kitchel, Suzy Lake en Katharina Sieverding.

Enig zoekwerk levert het volgende lijstje met in ieder geval foto’s van werk en soms ook wat informatie op:

Met de maskers luid en duidelijk zichtbaar, is de volgende stap de vraag wat je doet als je dat masker eenmaal hebt afgerukt.

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk. Inhoudsopgave Feuilleton Abramović, met links per aflevering.

Aflevering 83 Niet jatten, maar netjes vragen

Seven Easy Pieces, Donna Karan. Foto van internet, klik op de foto voor de link.

Haar nieuwe benadering in de wereld van de performance, het introduceren van de re-enactement (zie aflevering 82), geeft Abramović de gelegenheid iets recht te zetten. Geen gejat van de originele ideeën van kunstenaars, maar keurig toestemming vragen zoals het hoort en zoals het ook gebeurt in de muziekwereld. Nou ja, ook bij muziek wordt natuurlijk heel wat gejat, maar goed, in de wereld van de performance was helemáál geen sprake van ‘credits’.

Abramović kiest een aantal performances die ze opnieuw wil uitvoeren en gaat op pad om toestemming te vragen. Die toestemming krijgen gaat bij sommigen niet vanzelf en een enkeling weigert, maar over het algemeen gaan de kunstenaars akkoord met een re-enactment.

Abramović giet het geheel in een project dat ze Seven Easy Pieces noemt. De performance van Gina Pane op het bed met kaarsen, The Conditioning, first action of Self-Portrait(s), zit daar ook bij.

De titel van Abramović’ project is wat vreemd, want erg ‘easy’ zijn die ‘pieces’ niet. Naast de kaarsen-performance van Gina Pane re-enact ze Body Pressure (Bruce Nauman, 1974), Seedbed (Vito Acconci, 1972), Action Pants: Genital Panic (Valie Export, 1969), How to Explain Pictures to a Dead Hare (Joseph Beuys, 1965), haar eigen Lips of Thomas (1975) en doet ze afsluitend een nieuw werk: Entering the Other Side (2005).

Dat zijn allemaal behoorlijk heftige performances. Bovendien doet Abramović de zeven performances in zeven dagen, zeven uur per dag. Een zware opgave.

Ik heb lang gezocht naar het waarom van deze titel, maar vond geen antwoorden. Wat ik wel vond was Seven Easy Pieces van Donna Karan. Mogelijk verwijst Abramović – met enig gevoel voor humor – naar de uitvinder van de titel?

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 82 ‘Rip-offs’

Origine vleesjurk Lady Gaga. Idee, foto en bewerking: Susan Hol, 2015-2018

Abramović heeft natuurlijk hetzelfde probleem met haar performances als de Land Art kunstenaars met hun werken in de buitenlucht: na afloop is de kunst weg, verdwenen, opgelost in het niets. Slechts de herinnering blijft. (Zie ook aflevering 81.)

Maar Abramović is, naar eigen zeggen, altijd ‘bewaarderig’ geweest als het om haar eigen werk ging. Hoe doet ze dat dan met een performance? Dat las ik in het boek: Kristine Stiles, Klaus Biesenbach & Chrissie Iles, Marina Abramović. New York: Phaidon, 2013.

In dat boek vertelt Abramović in gesprek met Klaus Biesenbach dat ze een heel sterk gevoel van historische verantwoordelijkheid had. ‘Van jongs af aan heb ik altijd nagedacht over documenteren. Ik denk dat ik daarom betere documentatie heb dan zoveel andere kunstenaars uit die tijd. Zelfs als mensen zich afvroegen of we de performance moesten documenteren of dat het iets was dat gewoon een herinnering moest blijven, heb ik altijd gedocumenteerd’ (2013, p.14).

Het idee van Abramović om een performance te re-enacten is dus niet bepaald een vanzelfsprekend iets. Ik las in The New York Times een artikel van Randy Kennedy, getiteld Self-Mutilation Is the Sincerest Form of Flattery (2005-11-06). Het is een interview met Abramović. Kennedy schrijft in dat artikel dat re-enacten in de wereld van de performancekunst gezien wordt als ketterij, omdat vergankelijkheid een integraal onderdeel was van een aantal van de bekendste werken uit de jaren 1960 en 1970. In die tijd was dat inderdaad het geval.

Toch is de re-enactment voor Abramović wel een vanzelfsprekende stap in haar oeuvre, omdat het past bij haar behoefte aan bewaren, opslaan, documenteren. Bovendien, zo vertelt zeaan Kristine Stiles in het boek: Kristine Stiles, Klaus Biesenbach & Chrissie Iles, Marina Abramović (2013, p.90), heeft ze het gevoel dat: ‘ik de enige overgeblevene ben van mijn generatie die nog steeds optreedt. Ik wil de geschiedenis rechtzetten, want er zijn zoveel commerciële rip-offs’.

Deze ‘commerciële afzetterij’ bestaat dan uit het illegaal kopiëren van performances van haar tijdgenoten. In 2012 vertelt ze bijvoorbeeld aan Thomas Crombez: ‘Bekijk Lady Gaga’s vleesjurk. Hoeveel kunstenaars hebben in de jaren 1970 niet datzelfde idee uitgevoerd? Denk je dat een van hen ooit wordt vernoemd? Met een muziekstuk zou dat nooit kunnen gebeuren. Het is net vampirisme. Men leeft van andermans bloed.’ (Thomas Crombez, interview met Abramović, in Recto Verso, 2012-10.)

De motivatie van Abramović om de re-enactment in de wereld van de performance te introduceren is wat duidelijker geworden. Nu nog erachter komen waarom ze dan zo’n pijnlijke performance als die van Gina Pane op het bed met kaarsen kiest.

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 81 Waarom de pijnlijke performance kopiëren?

Marina Abramović kopieerde de performance van Gina Pane (zie afleveringen 79 en 80), omdat zij iets nieuws wilde introduceren in de performancewereld: de re-enactment.

Het is een welbekend fenomeen in de muziekwereld, namelijk de ‘cover’: het bewerken van een bestaand liedje, met eigen originele inbreng, door een andere artiest dan de oorspronkelijke maker.

In de beeldende kunst is het maken van een nieuw werk gebaseerd op een bestaand werk ook niet vreemd. Denk alleen al aan Fountain (zie ook aflevering 30 en verder), het omgekeerde urinoir op een sokkel is op vele manieren gekopieerd, gepersifleerd en geparodieerd. En schilderijen van wereldberoemde kunstenaars, bijvoorbeeld Van Gogh, Mondriaan, Picasso en O’Keeffe, is voor velen een inspiratiebron (geweest) om het eigen werk vorm te geven.

En nu bedacht Abramović de re-enactment, ofwel met eigen inbreng een performance uit het verleden opnieuw onder de aandacht brengen. Een onbekend fenomeen in de wereld van de performance, want je dééd zoiets niet. Een performance moest vluchtig zijn, van voorbijgaande aard, eenmalig. Of, in enkele gevallen, misschien meerdere keren in een kort tijdsbestek, maar daarna: klaar en nooit meer doen!

Het fenomeen performance heeft veel weg van de ‘happening’, ontstaan in de jaren 1960 en weer nieuw leven ingeblazen in de vorm van de hedendaagse ‘flashmobs’. Bij de happening en de flashmob maken de makers goede afspraken om de bedachte gebeurtenis spontaan te laten plaatsvinden in het openbare leven.

De bedoeling van de happening was, en van de flashmob is, om de openbare orde op een ludieke manier te verstoren. Het verschil met de jaren 1960 is dat een happening ook denkbeelden die als star en ouderwets werden ervaren belachelijk moest maken. De inzet was om vastgeroeste ideeën en gedragspatronen van vorige generaties te veranderen door zoveel mogelijk te ageren. (Zie ook mijn blog Flashmob = Happening?)

In die jaren 1960 en nog vele jaren erna leefde sterk het idee van de vluchtigheid, het voorbijgaande, het minimalistische van de kunsten. Het was ook de tijd van de Land Art (zie afleveringen 75 en 76, en mijn artikel over Land Art). Veel kunstenaars wilden wég van de traditionele (artistieke) instituties en zochten de vrijheid.

De performance was een van de middelen om vluchtige kunst te kunnen presenteren, om een moment een bepaalde ervaring te ondergaan (voor de kunstenaar én de toeschouwer), en dat verder naar wens mee te nemen in hoofd en hart (zie ook aflevering 77).

Dus waarom zou je dan de re-enactment in de wereld van de performance introduceren? En waarom dan zo’n pijnlijke performance als die van Gina Pane op het bed met kaarsen?

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 80 Re-enactment

Schilder: Jacopo Palma il Giovane, Martirio di San Lorenzo (Jacopo Palma the Younger, The Martyrdom of Saint Lawrence), 1581-2. Foto waarschijnlijk door Richard Stracke, Emeritus Professor of English, Augusta University, maar dat weet ik niet zeker. Klik op de foto om naar de fotobronpagina te gaan.

Op zoek naar het waarom van de kaarsen-performance van Gina Pane (zie aflevering 79), bracht plotseling een klein zinnetje in een heel dik boek licht in de duisternis. Dat dikke boek is de catalogus WACK! art and the feminist revolution(2007, Mitt Press, London, edited by Lisa Gabrielle Mark), behorende bij de gelijknamige tentoonstelling (Museum of Contemporary Art, Los Angeles, 4 maart-16 juli 2007).

In WACK! staat vermeld dat de performance van Gina Pane op het bed met kaarsen een re-enactment was van wat St. Lawrence is overkomen (2007, p. 385). Zo weinig als er over Gina Pane te vinden is, zo veel valt er te lezen over deze St. Lawrence, ofwel, in het Nederlands, Laurentius van Rome (ong. 225-258).

Nu is de term ‘re-enactment’ hier wat vreemd, omdat Laurentius niet bepaald een ‘act’ ofwel een performance deed. Hij werd zonder zijn toestemming gemarteld op een rooster boven een vuur. Als je zoekt op internet, vind je vele foto’s van schilderijen waarop de marteling is afgebeeld (waaronder de foto bij deze aflevering). Laurentius werd gemarteld, en dus later een heilige martelaar, omdat hij de armen bijstond met geld en goederen en niet bereid was de rijken nog rijker te maken (kijk voor meer info op wikipedia).

Wat nu precies de motivatie van Gina Pane was om van de marteling van Laurentius een performance te maken … geen idee. Misschien wordt dat later nog duidelijk, ik ga er in ieder geval op dit moment niet over speculeren. Het is wel duidelijk waar ze haar inspiratie vandaan haalde: er is beeldmateriaal te over van Laurentius op een rooster boven een vuur.

Hoe dan ook. Marina Abramović deed een versie van de kaarsen-performance van Pane met kleren aan. Op de foto die ik zag in The New York Times heeft ze witte kleding aan. In het artikel bij de foto wordt duidelijk dat ze toen even voor de fotograaf op het bed met kaarsen is gaan liggen, in de kleding die ze die dag aan had. Later ontdekte ik dat ze tijdens de uiteindelijke performance een hooggesloten vaalblauw stevig katoenen pak droeg. Op Pinterest heb ik de twee foto’s gevonden en geplaatst in mijn bord Marina Abramović.

Waarom deed Marina Abramović een performance van Gina Pane na?

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 79 Pijnlijke performance

Gina Pane, The Conditioning, first action of Self-Portrait(s). Originele performance 1973. Foto van internet, versie in kleding, klik op foto voor link naar Pinterestbord met iets meer gegevens.

Eerst even terug naar de performance zelf – Marina Abramović liggend op een metalen stellage, met direct onder twee rijen brandende kaarsen – want zo maken we ook meteen wat nader kennis met Abramović.

De performance op het ‘bed’ met kaarsen is een nieuwe stap in haar oeuvre, want zij heeft daarmee voor het eerst een performance gedaan die zij niet zelf bedacht heeft.

Het idee en de uitvoering komen namelijk van de kunstenaar Gina Pane (1939-1990, zie foto bij deze aflevering).

Ik heb me rotgezocht naar meer informatie over die performance van Gina Pane en vond nauwelijks iets. In zekere zin logisch, omdat een performance meestal een eenmalige opvoering is en daarna weer verdwijnt (zie ook aflevering 77). Door steeds opnieuw op zoek te gaan, vond ik in de loop van de tijd een verzameling kleine brokjes informatie.

Gina Pane voerde de performance in 1973 uit. Zij noemde deze performance The Conditioning, first action of Self-Portrait(s). Beweerd wordt dat Gina Pane ongeveer een half uur lang, naakt, op haar rug op een metalen bed lag met onder haar rijen brandende kaarsen, handenwringend van de pijn.

Er is geen beeldmateriaal van deze performance, althans, ik heb het niet kunnen vinden. Wel zijn er foto’s op internet te vinden waarop Gina Pane gekleed op een bed met kaarsen ligt. Het is niet duidelijk of zij dit in scène heeft gezet voor een foto, bijvoorbeeld als archiefmateriaal, of dat zij de performance heeft herhaald met kleren aan.

Natuurlijk wilde ik ook heel graag weten waarom Gina Pane dan deze performance op het bed met kaarsen heeft gedaan! Waar kwam dat idee vandaan?!? Vanwaar deze zelfpijniging?!?

Voor iets meer informatie over haar heb ik een blog Gina Pane gemaakt. Op Pinterest heb ik een bord Gina Pane gemaakt met een aantal foto’s van haar werken.

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Gina Pane

Gina Pane (1939 – 1990) is van Italiaanse afkomst. Ze studeerde in Parijs aan de École des Beaux-Arts. In haar beginjaren (1962-1967) maakte ze geometrische abstracte sculpturen. Later kwamen daar installaties bij. Haar interesse in het menselijk lichaam groeide. Ze plaatste het menselijk lichaam in de natuur, bijvoorbeeld in haar project Protected Earth (1968-1970).

Gina Pane heeft politieke protesten in mei 1968 in Parijs bewust meegemaakt. Internationale conflicten als de Vietnam-oorlog zijn ook niet aan haar voorbijgegaan. In 1968 ging ze minutieus voorbereide en gedocumenteerde acties uitvoeren. In een van die acties, Unanaestheticized Climb (1971) klom ze blootsvoets op een ladder met sporten met scherpe uitsteeksels.

In een aantal werken beschouwt ze, naast het lichaam, ruimte en tijd als materiaal. Het enige dat rest van deze werken is fotografische documentatie. De werken zouden naar verluid een onderzoek naar een andere taal zijn, naar de transformatie van het individu door bewuste communicatie met de Ander, het verwerpen van estheticisme om een ​​nieuw beeld van schoonheid te produceren.

In de eindfase van haar carrière staat de relatie van het lichaam met de wereld centraal. Dit is de periode met veel elementen van zelfpijniging: een ladder bezaaid met scheermesjes beklimmen, in haar tong of oor snijden, spijkers in haar onderarm steken, door een glazen deur slaan, voedsel inslikken tot het punt van misselijkheid.

De extreme zelf toegebrachte verwondingen hadden als doel het publiek ertoe te bewegen zich op dat moment, in het hier en nu, in te leven in de pijn en het ongemak van de kunstenaar. Als het ware een levensechte ervaring. Zou dat ook haar doel zijn geweest met The Conditioning (1973), de performance op het bed met kaarsen en opnieuw uitgevoerd door Marina Abramović als onderdeel van haar Seven Easy Pieces (2005) in het Solomon R. Guggenheim Museum in 2005 in New York?