Aflevering 77 Kunst is …

Sophia Narrett, So Many Hopes, 2016-17. Photo by Stan Narten. Courtesy of the artist.

Hahahahahaha, ja, ik blijf het proberen. Maar nee, helaas, wat kunst is zal altijd een raadsel blijven. Zeker in onze tijd, waarin heel veel mensen enorm veel creaties produceren van heel diverse kwaliteit. En waarvan uiteenlopende hoeveelheden mensen genieten, het waarderen, er genoegen aan beleven. Ga er maar aanstaan om daarin aan te geven wat wel en geen kunst is. Mij duizelt het bij het idee alleen al.

Kijk, ik kan natuurlijk de theorieën van filosofen als Rob van Gerwen, Jerrold Levinson en Benjamin R. Tilghman gebruiken als grenspalen en meetlatten. Ik kan ook op zoek gaan naar nóg meer theorieën, want de visies op kunst zijn eindeloos.

Ga ik allemaal niet doen.

Er zijn wel een paar dingen die mij aanspreken (ik heb niet voor niets voor de theorieën van die drie mannen gekozen 😉 ) Zo ervaar ik enige houvast in het idee – uit de theorie van Jerrold Levinson (afleveringen 44 t/m 57) – dat een maker van kunst op de een of andere manier zich moet verhouden tot dat wat anderen gemaakt hebben. Of dat nou navolging, uitwerking of een zich afzetten tegen is.

Opmerkelijk is dat ik, wanneer het gaat over je als kunstenaar verhouden tot de kunstgeschiedenis, ‘automatisch’ ofwel onbewust direct denk aan de ‘standaard’ kunstgeschiedenis. Logisch, want dat is wat bijna altijd en overal aangehaald wordt: academische schilders, reactie: impressionisme, reactie: expressionisme, reactie: kubisme enzovoort. Maar heel veel vrouwelijke kunstenaars bewandelden een heel andere route. Gold voor hen ook dit ‘navolgen, uitwerken, of een zich afzetten tegen’? Of deden zij dat heel anders?

Het element tijd dat Levinson in zijn theorie opneemt (zie aflevering 49) spreekt mij ook aan: werken die de tand des tijds overleven, maar ook: werken die eindelijk op hun plek vallen en na tientallen, soms honderden jaren ineens vele mensen aanspreken. Zo doet de tijd ook haar werk voor feministische kunstenaars, voor vrouwen die in hun jonge jaren met hun werk vele mensen aanspraken maar plotseling totaal en tientallen jaren lang verdwenen en nu weer tevoorschijn komen.

Verder vind ik de esthetische eigenschappen van belang. Ik heb ze nu in het kader van de drie mannen besproken, Van Gerwen, Levinson en Tilghman, waardoor vooral ‘perceptueel te onderscheiden objecten’ de hoofdrol hebben gespeeld (zie afleveringen 71 en 72), die beschikken over ‘primaire en secundaire kwaliteiten’ (zie aflevering 63). Wat ik wil weten is hoe dat zit bij bijvoorbeeld een performance zoals die van Marina Abramović op het bed met kaarsen (zie voor beschrijving afleveringen 2 en 3). In zekere zin is een performance, net als een toneelstuk en een dansuitvoering, een vluchtig kunstwerk, vergelijkbaar met conceptuele kunst: je doet iets en fffoeff het is weer verdwenen. Het gaat enige tijd mee in de harten en hoofden van mensen, als je tenminste voldoende indruk hebt achtergelaten, maar er is geen object dat je kunt aanraken, vasthouden, aanwijzen en naar terug kunt keren als je daar zin in hebt.

Toevallig las ik in het blad SeeAllThis (nr. 12, winter-2018-2019) een zeer toepasselijke opmerkingen van kunstenaar Sarah van Sonsbeeck. Het artikel is getiteld Alles goud. Ze beschrijft in de slotalinea van dat artikel wat zij het allermooiste werk vindt:

Het ontroerendste kunstwerk van goud blijft voor mij toch de ongrijpbare sokkel van James Lee Byars. Ik heb het werk helaas nooit zelf gezien, maar er alleen maar een beschrijving van gelezen. Het zou een met echt bladgoud vergulde sokkel zijn, waar niets op ligt. Want ja, de sokkel van het perfecte moet natuurlijk de allermooiste sokkel ter wereld zijn. Maar op zo’n onnavolgbaar mooie sokkel kan eigenlijk niets meer liggen. Wil Byars ons zeggen dat het perfecte helemaal niet bestaat? Of zegt hij dat het alleen in onze verbeelding woont, in een hoogstpersoonlijke gedaante? Ik heb er zelfs nooit een foto van kunnen vinden en misschien is dat maar goed ook. Het allermooiste werk bestaat, leeft en flonkert het beste in je hoofd.

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 57 Ach, het is eigenlijk zo simpel

Foto en bewerking: Susan Hol, origineel gemaakt in Finland in 2010.

Even een invuloefening doen:

Het schilderij Noordzeestrand van Betzy Akersloot-Berg (BAB) is een kunstwerk rond het jaar 1897 (BAB dateerde haar werken meestal niet), omdat zij – als eigenaar van dit werk – en de galeries, musea en haar bewonderende publiek, de blijvende bedoeling hebben het te beschouwen-als-een-kunstwerk, dat wil zeggen als een van de schilderijen die correct worden beschouwd als behorende tot de kunsttraditie ‘zeeschilderijen’.

Als je de vorige afleveringen hebt gelezen, herken je hierin waarschijnlijk de definitie van Levinson. Ik zal hem voor het gemak nog even herhalen.

X is een kunstwerk op tijdstip t, dan en slechts dan X een object is waarvan het op tijdstip t waar is dat een of meerdere personen, die over X het toegeëigende eigendomsrecht hebben, blijvend bedoelen (of bedoeld hebben) om X te beschouwen-als-een-kunstwerk, dat wil zeggen op enige manier (of manieren) beschouwen waarop objecten eerder als kunstwerken correct (of standaard) zijn of werden beschouwd.

Dan ga ik nu dezelfde ‘invuloefening’ met Fountain doen.

Het urinoir Fountain is een kunstwerk uit 1917, omdat Elsa von Freytag-Loringhoven – als eigenaar van dit werk – de blijvende bedoeling had het te beschouwen-als-een-kunstwerk, dat wil zeggen als een van de gevonden objecten die correct worden beschouwd als behorende tot de kunsttraditie ‘gevonden/conceptuele kunst’.

Nu was er in 1917 nog niet echt een ‘kunsttraditie’ als het ging om gevonden/conceptuele kunst, maar inmiddels wel. Levinson ondervangt deze kwestie met zijn ‘tijdstip t’-formulering: een object kan op een later tijdstip dan zijn materiële ontstaansmoment een kunstwerk worden.

Een urinoir rolt net van de lopende band: geen kunstwerk. Het nieuwe urinoir wordt in gebruik genomen als toilet in een kroeg: geen kunstwerk. De kroeg vernieuwt de toiletten en dumpt het urinoir: geen kunstwerk. Elsa von Freytag-Loringhoven ziet het urinoir bij het grofvuil liggen, neemt het onder de arm, maakt het schoon, kantelt het, plaatst het op een sokkel en signeert het met R. Mutt: kunstwerk.

Ach, het is eigenlijk zo simpel. George Dickie zei het al. Het gaat (sinds Fountain) niet (meer) om het ding en de wezenlijke eigenschappen ervan (zoals bij schilderijen als de Nachtwacht nog wel het geval is), het gaat om de verwantschap van het ding met menselijke activiteit en gedachte. Het gaat niet om het urinoir, zijn vormgeving, kleur, patronen, wijze van vervaardigen en materiaal, het gaat om de kunstenaar die ermee aan de slag is gegaan en het idee had.

Geldt dat ook voor Oldenburgs gegraven en dichtgegooide gat in Central Park New York achter het Metropolitan Museum?

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 56 Hoe kunst is beschouwd/behandeld, met Betzy Akersloot-Berg

Tekening en foto ervan: Susan Hol.

Je bent lekker aan het tekenen. Sjonge, wat ben je lekker bezig! Je tekent erop los, je tekent alles wat los en vast zit, je tekent de in je hoofd voorbijschietende fantasiefiguren, je tekent je moeder en maakt daar een beetje gekke tekening van door dat te combineren met een fantasiefiguur, je tekent … nou ja zeg, dat heeft warempel wel iets weg van impressionisme of kubisme.

Pardon?

Hoe weet je dat?

Ja, hoe weet je zoiets? Toen ik mezelf leerde tekenen wist ik van niets. Maar goed, een mens wordt ouder en wijzer, gaat een eigenwijze weg en komt onderweg weleens wat tegen. Heel langzaam sijpelde de kunstwereld met ministapjes mijn wereld binnen. Het rare is, wanneer maak je die stap naar, zoals Levinson dat noemt, een bewust zijn van hoe deze kunst van nu tot aan ‘oerkunst’ is beschouwd/behandeld? Want dat is volgens hem nodig voor de kunstbewuste makers van kunst.

Neem nu Betzy Akersloot-Berg (1850-1922), de internationaal zeer gewaardeerde en door een groot publiek bewonderde zeeschilder, in haar tijd. Na haar dood raakt ze snel vergeten, zoals zovele vrouwelijke kunstenaars. Als kind tekende ze en op een zeker moment in haar leven is ze begonnen met schilderen. In een boek over haar: Betzy Akersloot-Berg, zeeschilderes, door Brit Bell (2000), staat dat haar belangstelling lag bij kustlandschappen, de stille en stormachtige zee, stranden en rotsen. Beetje gek voor vrouwen uit haar tijd. Vrouwen hoorden binnen te schilderen en niet buiten, zoals Akersloot-Berg meestal deed, en ze schilderden portretten van familie en vrienden, en stillevens. Volgens Brit Bell schilderden weinig vrouwen landschappen en was Betzy Akersloot-Berg in feite de enige die de zee als hoofdmotief koos.

Deze keuze van Akersloot-Berg sluit aan bij wat ik in de vorige aflevering (55) schreef, namelijk dat je in de eerste plaats een maker bent, met bepaalde belangstellingsgebieden. Bij Akersloot-Berg was dat dus: schilderkunst, de zee, rotsen en stranden. Ze ondernam daarvoor, voor een vrouw in die tijd behoorlijk ongebruikelijke, trektochten langs de Noorse kust en ging aan boord van schepen om zo dicht mogelijk bij de zee te zijn.

Scholing was voorbehouden aan mannen, maar Akersloot-Berg vond toch manieren en bereidwillige leraren om zichzelf bij te scholen in het schilderen. Ze is daarvoor in Oslo, München, Den Haag en Parijs geweest. Op al haar reizen en tijdens de lessen kwam ze in aanraking met andere schilders, hun werk en diverse kunstvormen: ze kreeg dus een steeds beter beeld of, zoals Levinson dat schrijft: een bewust zijn van kunst van nu tot aan ‘oerkunst’. Ze werd een kunstbewuste maker.

Fascinerend is dat Akersloot-Berg ongeacht haar toenemende kunstbewustzijn realistisch en natuurgetrouw wilde blijven schilderen. Onder invloed van Hendrik Willem Mesdag, met wie zij enige tijd samen schilderde, werd haar toets wat losser en vrijer, maar het impressionisme en expressionisme bijvoorbeeld liet zij grotendeels aan zich voorbijgaan. Het was een bewuste keuze, die ze maakte ondanks haar toenemende kennis over hoe kunst werd gewaardeerd. Zij was zich op een gegeven moment bewust van hoe kunst op dat moment en in het verleden werd beschouwd/behandeld.

En trok zich daar niets van aan: ‘Geen enkele stijlrichting bestaat voor mij persoonlijk, slechts de zee en de Noorse kust zijn mijn onderwerp’, schreef ze in een brief (Bell, 2000, p. 61). Maakte ze dan geen kunst? Natuurlijk wel, en zeker volgens de definitie van Levinson (zie aflevering 49). Haar werk en dat van andere zeeschilders werd in hoge mate gewaardeerd en maakte deel uit van de kunsttraditie ‘zeeschilderijen’.

Op Pinterest heb ik een bord gemaakt met een aantal van haar werken. Kijk en oordeel zelf.

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 55 What the F***

Tekening en foto ervan: Susan Hol.

Er zit mij iets dwars. De bespreking van de definitie van Levinson vind ik te vaag. Hoe meer ik mij erin verdiep, hoe meer ik merk dat ik nog met allerlei vragen en ideeën zit. Dus voor ik iets ga schrijven over esthetische eigenschappen, zoals aangekondigd in de vorige aflevering (54), wil ik eerst meer helderheid hebben over een aantal ‘Levinson-dingen’. Eerst deze:

Makers van kunst zijn kunstbewust = een bewust zijn van kunst van nu tot aan ‘oerkunst’ (zie bijvoorbeeld aflevering 44).

Het staat er prachtig, maar wat betekent het nou concreet? Moet je als kunstbewuste maker van kunst een kunstgeschiedkundige zijn? Dat lijkt mij toch niet, het kan, maar het is geen vereiste voor het maken van kunst.

Stel ik teken graag. Ik zal mij dan gaan verdiepen in hoe ik de dingen om mij heen kan weergeven, of hoe ik vanuit mijn fantasie of verbeelding iets op papier kan krijgen. Ik oefen met potlood op papier, test misschien andere tekenmaterialen uit en teken dagelijks om een zo goed mogelijke weergave te krijgen. Langzaam maar zeker lukt het steeds beter om met mijn potlood het idee in mijn hoofd of het voorwerp dat ik zie op papier tevoorschijn te toveren. Op een zeker moment in dat leerproces kom ik in aanraking met tekeningen van anderen, bijvoorbeeld omdat mijn aandacht en belangstelling nu eenmaal bij het tekenen liggen en ik daardoor ineens overal tekeningen zie, of omdat iemand een tekening van mij bekijkt en zegt ‘hé, dat lijkt wel een tekening van kunstenaar die-en-die uit de stad, moet je echt eens gaan kijken’, of omdat ik zelf met een tekenprobleem zit en op zoek ga naar een oplossing bij eventuele andere tekenaars.

Kortom, ik ben in de allereerste plaats een maker. Dat geldt ook voor mensen die muziek gaan maken, gaan zingen, dansen, hun eerste toneeloptredens tussen de schuifdeuren doen. De allereerste belangstelling is het ‘medium’, muziek, dans, zang, tekenen, schilderen, toneelspelen. Er is dan nog geen sprake van een bewust zijn van kunst van nu tot aan ‘oerkunst’ en misschien komt dat wel nooit. Wat er wel komt is een groeiende belangstelling voor het ‘mediumgebied’ van jouw interesse. Hoezo ken je de schilderkunst van ‘oer’ tot nu als je helemaal opgaat in je muziek. Een kunstbewuste maker van kunst zal echt geen kennis hebben van álle kunst tot nu toe, maar zal wel in haar interessegebied een steeds grotere kennis opbouwen van wat aan haar optreden voorafging. En dan nog zal dat interessegebied meestal beperkt blijven tot bijvoorbeeld het instrument dat zij bespeelt. Een violist verhoudt zich in haar viooluitvoering tot de muziekstukken die geschikt zijn voor de viool. Zij zal een heleboel muziek links laten liggen. Ik als tekenaar zal mij willen verhouden tot tekenaars van heel vroeger tot nu en veel minder tot misschien geen aandacht hebben voor de andere vormen van beeldende kunst.

Hoewel ik merk dat ik mij kan vinden in de eis dat je als maker van kunst kunstbewust bent, vind ik het behoorlijk overdreven om te stellen dat je dan je bewust moet zijn van alle kunst van nu tot aan ‘oerkunst’. Kunstbewustzijn is natuurlijk ook iets dat je overal terugziet. Bijna alle kunst is een reactie op of voortzetting/uitwerking/uitbouwen van eerdere kunst in dat specifieke gebied (schilderkunst, muziek, dans, toneel) met dat specifieke materiaal (verf of spuitbussen, canvas of hardboard, viool of piano, klassiek ballet op spitzen of blotevoetendanskunst, een Hamlet of monoloog). Dat werkt op dezelfde manier als hoe ik nu de theorie van Levinson doorgrondt en er vervolgens mijn vraagtekens bij zet, om daarna met een visie te komen die weer een stapje verder gaat, aanvult of anders is.

Zo, dat lucht op. Een tweede ‘Levinson-ding’ dat mij dwars zit is deze:

Makers van kunst zijn kunstbewust = een bewust zijn van hoe deze kunst van nu tot aan ‘oerkunst’ is beschouwd/behandeld.

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 54 Weten wat kunst is …

Foto en bewerking: Susan Hol, Château de Villersexel, 2013-2018

Goed, nou, dus, poeh, die definitie van Levinson is geen lichte kost.

Had ik dat niet gewoon kunnen overslaan?

Om eerlijk te zijn, dat had ik heel graag gedaan! Ik heb een hekel aan definities. Met een definitie probeer je iets te vangen in een of andere formele omschrijving. Dat kan best goed zijn, bijvoorbeeld in de wiskunde. Zo is een vierkant een ‘rechthoekige vierhoek met gelijke zijden’. Zo, die staat. Weten we allemaal wat een vierkant is en de hele wereld snapt wat er bedoeld wordt. Tenminste, als je weet wat een ‘rechthoekige vierhoek’ is, maar ook daar is een definitie voor.

In de filosofie zijn definities vaak ondingen, vind ik dan. Filosofen proberen namelijk met definities een soort algemene/zoveel mogelijk universele geldigheid te bewerkstelligen. Ze willen eigenlijk net zo’n definitie als bij ‘vierkant’. Maar ja, de filosofie is geen ‘vierkant’ en zeker als het gaat over kunst is dat ‘vierkant’ ver te zoeken. Kunst is in beweging, zoals ik in aflevering 28 schreef.

Dus. Wat is eigenlijk de waarde van zo’n definitie als die van Levinson?

Het vertelt wat kunst is!

#NOT

Je weet nu dat je pas kan zeggen of iets kunst is als er een verband is met kunst uit het verleden!

#NOT

Want welke kunst uit het verleden is kunst? Hoe ver moet je teruggaan om uit te komen bij ‘echte kunst’? En wat is dat dan? En, daar is-ie-weer, wie bepaalt dat?

Toch heeft Levinson natuurlijk wel een punt. Er ís immers een artistieke traditie. Zo kunnen wij nu naar schilderijen kijken die in het verleden zijn gemaakt en waarvan we zeggen dat het kunst is. De impressionist die schildertechnieken uit de tijd van de academische schilders gebruikt, verwijst daarmee naar kunst uit het verleden. Een pispot in een museum plaatsen verwijst ook naar kunst uit het verleden: het wijst die kunst radicaal af. Dat mag ook van Levinson: een link leggen naar kunst uit het verleden kan ook door bewust de artistieke traditie de rug toe te keren.

In aflevering 53 bleek dat volgens Levinson objecten van onwetende makers van kunst toevallig in het repertoire van esthetische beschouwing van hun tijd kunnen passen. Hoe zit dat eigenlijk met de esthetische eigenschappen van objecten? Is dat geen belangrijke graadmeter voor kunst?

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 53 Intenties van de kunstenaar

Moving, Susan Hol, 2009-2015.

Levinson noemt in verband met zijn historische definitie van kunst (zie aflevering 46) en de term ‘correct’ (zie aflevering 52drie soorten intentie. Het gaat dan wel om de kunstbewuste maker van kunst (zie aflevering 44).

De eerste is een specifieke kunstbewuste intentie. De kunstbewuste maker van kunst grijpt dan terug op een specifiek (soort) kunstwerken, bijvoorbeeld draadsculpturen, die correct zijn beschouwd.

De tweede is een non-specifieke kunstbewuste intentie. De kunstbewuste maker van kunst grijpt dan terug op allerlei kunstwerken (dat is dan non-specifiek) die correct zijn beschouwd.

Tot slot kan het ook gaan om de kunstonbewuste intentie, waarbij de maker kan teruggrijpen op – intrinsieke (wezenlijke) kenmerken van – kunstwerken uit het verleden die op correcte wijze zijn beschouwd, zónder zich daarvan bewust te zijn. Zij kan bijvoorbeeld de intentie hebben dat er naar haar werk wordt geluisterd met aandacht voor timbre, zonder te weten dat dit bij een aantal kunstwerken in het verleden correct is beschouwd.

Makers van kunst kunnen dus volgens Levinson onwetend zijn over alle kunstwerken, alle kunstactiviteiten en alle kunstinstituties, en toch kunst maken. Hun objecten kunnen toevallig, zonder dat zij het weten, in het repertoire van esthetische beschouwing van die tijd passen.

Zij leggen dan per ongeluk de vereiste link met de voorafgaande kunstgeschiedenis, een geschiedenis waarvan zij zich niet bewust zijn. Op die manier, zo vertelt Levinson, kan naïeve activiteit toch kunst maken zijn, want het is niet onze erkenning die het kunst maakt.

Hoezo is het niet onze erkenning die het kunst maakt? Wie anders dan wij bepalen of iets kunst is? En wat bedoelt hij met ‘esthetische beschouwing van die tijd’?

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 52 Hoezo ‘correct’?

Foto: Susan Hol

Nog even terug naar het … bedoelen (of bedoeld hebben) … in de definitie (zie aflevering 49). Levinson schrijft niet alleen … bedoelen (of bedoeld hebben) … (zie uitwerking in aflevering 51), maar heeft daar nog iets aan toegevoegd, namelijk … blijvend … zodat je blijvend bedoelen (of bedoeld hebben) … krijgt. Wat betekent dat?

Als je kortstondig (dus niet-blijvend) iets tot kunst maakt met het doel dat te beschouwen-als-een-kunstwerk (zie aflevering 51), dan is dat niet genoeg, je kunt dat geen kunstwerk noemen. Volgens deze definitie dan.

Nog even de hele definitie per zinsdeel op een rijtje met daarbij de aflevering waarin dat deel besproken is:
X is een kunstwerk op tijdstip t (aflevering 49),
dan en slechts dan (aflevering 50)
X een object is waarvan het op tijdstip t waar is dat een of meerdere personen (nog niet besproken),
die over X het toegeëigende eigendomsrecht hebben (aflevering 50),
blijvend bedoelen (of bedoeld hebben) (aflevering 51)
om X te beschouwen-als-een-kunstwerk (aflevering 51),

En dan de laatste zin in de definitie (zie deze aflevering):
… dat wil zeggen op enige manier (of manieren) beschouwen waarop objecten eerder als kunstwerken correct (of standaard) zijn of werden beschouwd.

De term ‘beschouwen’ in deze laatste zin slaat op … beschouwen-als-een-kunstwerk… in de zin ervoor. Grote vraag is ten slotte wat dan toch ‘correct’ moet betekenen.

Tja, dat blijkt niet zo gemakkelijk aan te geven. Volgens Levinson heeft ‘correct’ te maken met:

  • de intenties van de kunstenaar;
  • de meest bevredigende wijze van beschouwen van het werk;
  • hoe hetzelfde soort objecten zijn beschouwd;
  • de wijze van beschouwen die optimaal tegemoetkomt aan de doelen die de kunstenaar bedacht heeft (bijv. bepaalde genoegens, stemmingen, bewustzijn);
  • de wijze van beschouwen die het werk de meest passende plaats in de ontwikkeling van de kunst geeft.

Levinson gaat er verder niet op in, omdat het voor hem voldoende is om te erkennen dat er correcte manieren zijn om kunstwerken uit het verleden te beschouwen. Ik vind het vooral veel punten die op zich niet heel verhelderend werken.

Hij zegt nog wel iets over de intenties van de kunstenaar.

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 51 … bedoelen / beschouwen-als-een-kunstwerk…

Foto: Susan Hol.

Belangrijk in de historische definitie van kunst van Levinson (zie aflevering 49), en ook tamelijk uniek in de filosofische esthetica, is dat hij met deze definitie eigen creaties, gevonden en conceptuele kunst wil omvatten (zie ook aflevering 50). Om die reden schrijft hij … bedoelen (of bedoeld hebben)… in de definitie. Je moet die frase volgens hem begrijpen als ‘maken, toe-eigenen of begrijpen met het doel om’.

Nu snap ik ‘maken’, ofwel dat wat de maker van kunst zelf fabriceert. Het ‘toe-eigenen’ snap ik ook, want dat gebeurt bij gevonden voorwerpen zoals het urinoir. Verder snap ik dat ‘begrijpen met het doel om’ iets met conceptuele kunst te maken moet hebben, maar wie is hier degene die iets moet ‘begrijpen’, de maker of de toeschouwer? Het zal vast de maker moeten zijn, want daarover heeft Levinson het steeds, maar wat moet de maker van kunst dan ‘begrijpen met het doel om’? Ik zie het helaas niet voor me.

De frase beschouwen-als-een-kunstwerk in de historische definitie van kunst van Levinson (zie aflevering 49) betekent dat er een verband moet zijn met de artistieke traditie: het werk moet beschouwd (kunnen) worden op de wijze waarop eerdere kunstwerken correct (of standaard) zijn beschouwd, zo schrijft Levinson.

Jajajaja, en wat is dan weer ‘correct’ of ‘standaard’?

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 50 … dan en slechts dan …

Foto en bewerking: Susan Hol.

De frase … dan en slechts dan … in de definitie (zie aflevering 49) wordt bijna altijd in filosofische definities gebruikt. Het komt uit de logica (en wiskunde). Eigenlijk betekent het niets meer dan: als A waar is, is B ook waar, of: als A onwaar is, is B ook onwaar.

Dus X kan alléén een kunstwerk op tijdstip t zijn als …

En dan het hele verhaal dat erachteraan komt in de definitie (zie aflevering 49).

Ik pak nog een paar stukjes uit die de definitie. Er staat … die over X het toegeëigende eigendomsrecht hebben 

Huh?

Nou, schrijft Levinson, pas als je eigenaar bent van het object, kun je het tot kunst maken. Het maakt dan niet uit of je dat object zelf gemaakt hebt, hebt gevonden, of dat het om een conceptueel iets gaat. Ben je geen eigenaar van het object? Vergeet het dan maar. Welke intenties je ook mag hebben met het object, de intenties van de eigenaar van het object zijn belangrijker dan die van jou als niet-eigenaar.

Maar kun je wel eigendomsrecht hebben over conceptuele kunst, waarbij het idee erg belangrijk is en het object zelf er veel minder toe doet? Fountainbijvoorbeeld. Jawel, dat kan, volgens Levinson, maar alleen als er sprake is van een samengesteld geheel: idee (met beschrijving) + object. Als een van de twee ontbreekt, dus als de conceptuele kunstenaar iets beschrijft (bijvoorbeeld een drol op een plankje) óf aanwijst (bijvoorbeeld zeggen dat Marilyn Monroe een kunstwerk is), dan heeft hij geen eigendomsrecht.

… bedoelen (of bedoeld hebben) … wat zou Levinson daarmee bedoelen?

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.

Aflevering 49 X is een kunstwerk op tijdstip t

Foto Susan Hol, New York, 2012 en Chaugey 2013.

Na die geweldige vimeo van aflevering 48 met kunstenaar Lily van der Stokker, nu even terug naar de vraag uit aflevering 46:

Hoe leg je nou als maker van kunst enig verband tussen huidige en vroegere kunst?

Er zijn 3 mogelijkheden volgens Jerrold Levinson (in: Defining Art Historically, 1990):

  1. Je maakt iets dat qua uiterlijk lijkt op eerdere kunstwerken (zie aflevering 46).
  2. Je maakt iets met de bedoeling hetzelfde genoegen/dezelfde ervaring te verschaffen als eerdere kunstwerken (zie aflevering 47).
  3. Je maakt iets dat bedoeld is om te beschouwen/behandelen zoals eerdere kunstwerken zijn beschouwd/behandeld.

Beetje vaag wel, die mogelijkheid 3. Toch komt hij naar aanleiding hiervan met de zogenaamde ‘dan-en-slechts-dan’-definitie die filosofen zo graag gebruiken en die ik trouwens ook behoorlijk vaag vind meestal. Maar goed, ik zal die definitie hier opschrijven en daarna de toelichting erop van Levinson geven. Komt-ie:

X is een kunstwerk op tijdstip t, dan en slechts dan X een object is waarvan het op tijdstip t waar is dat een of meerdere personen, die over X het toegeëigende eigendomsrecht hebben, blijvend bedoelen (of bedoeld hebben) om X te beschouwen-als-een-kunstwerk, dat wil zeggen op enige manier (of manieren) beschouwen waarop objecten eerder als kunstwerken correct (of standaard) zijn of werden beschouwd.

Bent u daar nog? Ik ga die definitie maar eens in mootjes hakken.

X is een kunstwerk – bijvoorbeeld Fountain, of de performance van Abramović op het ‘bed’ met kaarsen (zie aflevering 2) – op tijdstip t… – bijvoorbeeld gisteren, vandaag, morgen, vorig jaar, vorige eeuw, ofwel op een bepaald moment in de tijd. Of iets een kunstwerk is op een bepaald moment in de tijd, valt niet altijd samen met het moment van maken. Zo was Fountain in ieder geval geen kunstwerk toen het urinoir van de loopband in de fabriek rolde. En de voorwerpen die Abramović gebruikte bij haar performance, een ijzeren frame en brandende kaarsen, waren op zichzelf ook geen kunstwerk.

… dan en slechts dan…

De komende tijd zal ik in de vorm van een feuilleton de lezer meenemen in mijn zoektocht. De zoektocht naar wat? Iets met kunst, performance, Abramović, feminisme, esthetica, filosofie. Dat wordt in de loop van de tijd duidelijk.